Καλό Πάσχα, η Ανάσταση του Κυρίου να μας δείξει τον δρόμο προς την αγαλλίαση και την απόλυτη ευτυχία. Ας εστιάσουμε...

Εφαρμογή εναλλακτικών θεραπειών  Ψυχολογίας & Ψυχοθεραπείας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ, ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ Στόχος της Συμβουλευτικής Γονέων είναι να ενισχυθεί ο ρόλος του γονέα ώστε να είναι υποστηρικτικός...